De fornødne tilladelser tæller en godkendelse af selve arrangementet, arealet og tidspunktet fra ejer/udlejer. Du har som arrangør et stort ansvar for, at reglerne for brug af arealet bliver overholdt.

Der er derudover en række særlig krav til arrangementer:

  • på vejarealer, pladser, torve med videre
  • i parker, skove og andre grønne områder
  • på private arealer med videre

Læs en udførlig liste med krav til dit arrangement