Alle tilladelser der gives af Østjyllands Brandvæsen skal søges via nedenstående link.

Færre end 150 personer

Hvis lokalerne du bruger til dit arrangementet er beregnet til 150 eller færre skal du ikke indhente tilladelse ved Aarhus Brandvæsen. Lokalerne skal dog benyttes efter de regler du finder i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

Flere end 150 personer

Hvis der kan være flere end 150 personer i de forsamlingslokaler du bruger, skal du overholde de driftsmæssige forskrifter. Desuden skal du have tilladelse af brandvæsenet, hvis det er et engangsarrangement eller der ændres noget fra tidligere. Det kan være hvis der skal godkendes en ny pladsfordelingsplan (se stk. 14.4 i de driftsmæssige forskrifter) eller hvis der er en ny benyttelse af en scene til teaterforestillinger eller lignende, for eksempel nye kulisser.

I lokaler der rummer over 150 personer skal der umiddelbart før enhver benyttelse føres driftsjournal uanset om der er tale om ændret brug eller ej.

 

Færre end 150 personer

Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50m2 med plads til højst 150 personer, skal placeres, indrettes og benyttes ifølge reglerne i kapitel 2 i Tekniske forskrifter. Du skal ikke ansøge om tilladelse fra Aarhus Brandvæsen.

Hvis der er tale om mindre end 50 m2 er der ingen specielle regler for dit arrangement .

Flere end 150 personer

Hvis dit arrangement afholdes i et forsamlingstelt eller et selskabshus på over 50 m2, og der er plads til over 150 personer skal du indhente tilladelse fra Aarhus Brandvæsen. Desuden skal reglerne for placering, indretning og benyttelse i kapitel 3 i Tekniske forskrifter overholdes.

Hvis et campingområde ikke er omfattet af campingreglementet, kan det være nødvendigt at skaffe en tilladelse ved brandvæsenet.

Færre end 150 overnattende personer

Hvis campingområdet ikke er omfattet af campingreglementet, og er beregnet til færre end 150 overnattende personer, er der ingen specielle regler du skal følge. Det er heller ikke nødvendigt at indhente tilladelse ved Østjyllands Brandvæsen.

Flere end 150 overnattende personer

Hvis campingområdet er beregnet til over 150 personer, skal reglerne i kapitel 5 og 6  i overholdes. Desuden skal der indhentes en tilladelse fra brandvæsenet 

Hvis der er tale om et arrangement i et cirkustelt på over 50 m2 med plads til over 150 personer, skal der indhentes tilladelse ved brandvæsenet. Du skal også følge reglerne i kapitel 3 og 4 i de Tekniske forskrifter.

Hvis cirkusteltet er mindre end 50 m2, er der ingen specielle regler for dit arrangement, og du behøver ikke indhente tilladelse fra brandvæsenet.

Hvis salgsområdet til dit arrangement er over 500 m2 skal du indhente tilladelse fra brandvæsenet.  Desuden skal reglerne i kapital 7 i de tekniske forskrifter overholdes.

For salgsområder under 500 m2 skal reglerne i kapitel 7.3 i de tekniske forskrifter overholdes. Der skal ikke indhentes tilladelse hos Aarhus Brandvæsen.