1. Den første manual guider dig til, hvordan du lægger events ind, der varer fra en til flere dage. 2.
Den anden manual er til dig, der har arrangementer, som varer over en længere periode. Hvis du eksempelvis har et tilbagevendende arrangement hver mandag i et halvt år, eller et der varer hver dag i en måned, så kan du gennem denne manual blive guidet til, hvordan du på smarteste vis taster arrangmentet ind eventdatabasen.