Plakatophængning

For eksempel er det kun valg- og cirkusplakater og arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål, fx spejderorganisationer, Lionsarrangementer og lignende, der kan få tilladelse til at hænge plakater op i kommunens lygtepæle. Du kan læse om mulighederne for plakatophængning på Aarhus Kommunes hjemmeside

 Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse, under fanen "Kontakt"