For eksempel er det kun valg- og cirkusplakater og arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål, fx spejderorganisationer, Lionsarrangementer og lignende, der kan få tilladelse til at hænge plakater op i kommunens lygtepæle. Du kan læse om mulighederne for plakatophængning på Aarhus Kommunes hjemmeside

 Har du brug for yderligere oplysninger kan du Mobilitet, Anlæg og Drift, Aarhus Kommune under fanen "Kontakt"