Officerspladsen er det centralt beliggende, grusbelagte arrangementsareal ved Ridehuset mellem Musikhuset og Rådhuset. Arealets nærmeste omgivelser udgøres af Ridehuset, Officersbygningen, ARoS Aarhus Kunstmuseum og Musikhusparken.

NB - Pladsen forventes lukket ved årsskiftet 2017/2018.

 • Officerspladsen har et muligt arrangementsareal på i alt 2.000 m2.
 • Der er plads til 2000 publikummer afhængigt af arrangementstype og den valgte opstilling.
 • Officerspladsen er ideel til afholdelse af udstillinger, markeder, mindre musikarrangementer, organiseret som teltarrangementer, mv.
 • Der er mulighed for strømudtag op til 2x63 + 2x16 amp., fordelt på 4 udtag. Der er muligheder for etablering vand og spildevand
 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
 • Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig på Vester Allé og Marstrandsgade – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 97 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens placering
 • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system. 
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 89 40 22 13
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Eneste mulighed for tilkørsel af effekter er via indkørsel fra Frederiks Allé gennem Musikhusparken.
 • Flere muligheder for midtbyparkeringspladser mod betaling.
 • Pladsen er centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på Frederiks Allé, Park Allé, Banegårdspladsen, Vester Allé og Thorvaldsensgade.
 • Du skal være opmærksom på, at der skal holdes fornøden afstand til pladsens toiletbygning, træer og afgrænsninger i øvrigt
 • Arrangementer skal tilpasses de aktiviteter der er i Musikhuset, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Ridehuset, Musikskolen i Officersbygningen samt Musikhusparken
 • Areallejen er 825 kr. pr. dag og 5.275 kr. pr. uge, begge ekskl. moms (2010-niveauer). Hertil kan komme betaling for særydelser.
 • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.
 • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via:
  Booking Godsbanen
  Kultur og Borgerservice
  Skovgaardsgade 3-5
  8000 Aarhus C
  Telefon: 8940 9936
  www.godsbanen.dk
 • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk