Visse veje og pladser kan anvendes ved enkeltstående arrangementer. Det kunne f.eks. være lokaliteter som Tietgens Plads, Ingerslevs Plads, Vesterbro Torv, Steen Billes Torv, Rundhøj Torv eller lokale torve og pladser i Aarhus’ forskellige forstæder og landsbyer.

 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
 • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
 • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner der normalt udføres i disse.
 • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 89 40 22 13
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Der vil i forbindelse med tilladelsen blive stillet krav om de fysiske begrænsninger for hver enkelt lokalitet.

 • Ved ændring af de trafikale forhold, afspærringer mv. kan der blive stillet krav om en afmærkningsplan (skilteplan).

 • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
 • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
 • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.
 • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
 • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk