Telefontorvet er den lille, centrale, granitbelagte plads mellem Busgaden og Søndergade umiddelbart øst for Busgadehuset. Udover Busgadehuset er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser – heraf nogle med altaner direkte ud til torvet.
 • Torvet har et arrangementsareal på godt 140 m2.

 • Telefontorvet er ideel til opstilling af informationsboder og afholdelse af mindre musikarrangementer med videre.

 • Telefontorvet kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for virksomheder og forretninger omkring torvet.

 • Der er mulighed for adgang til vand mod betaling af afgift for åbning og forbrug.

 • Der er derudover mulighed for adgang til "byggepladsstrøm".

 • Arrangementer skal afsluttes senest kl. 22 alle ugens dage.
 • Lydniveauet må ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 77 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
 • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner, der normalt udføres i disse. Af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.
 • Virksomheder og Jord, Center for Miljø og Energi kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til:
  Center for Miljø og Energi 
  Telefon: 8940 2213
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 ton.

 • Pladsen må ikke benyttes til parkering.

 • Torvet ligger i umiddelbar nærhed af mange af byens midtbyparkeringspladser, der kan benyttes mod betaling.

 • Torvet ligger tæt på offentlige transportmidler, blandt andet Busgaden, Emil Vetts Passage og Frue Kirkeplads.

 • En mindre del af torvet er udlejet til udeservering
 • Du skal være opmærksom på, at det skal sikres fri passage for fodgængere mellem Søndergade (Strøget) og Frederiksgade, nord for arrangementsarealet

Via nedenstående kan du læse mere om gebyrer og afgifter i forbindelse med leje af arealet.

Information om gebyrer og afgifter

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 8731 1448
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 8676 7676
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
 • Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Center for Miljø og Energi, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk 
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 7227 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk