Telefontorvet er den lille, centrale, granitbelagte plads mellem Busgaden og Søndergade umiddelbart øst for Busgadehuset. Udover Busgadehuset er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser – heraf nogle med altaner direkte ud til torvet.

Her finder du pladsskitsen for Telefontorvet

 • Torvet har et arrangementsareal på godt 140 m2.

 • Telefontorvet er ideel til opstilling af informationsboder og afholdelse af mindre musikarrangementer med videre.

 • Telefontorvet kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for virksomheder og forretninger omkring torvet.

 • Der er mulighed for adgang til vand mod betaling af afgift for åbning og forbrug.

 • Der er derudover mulighed for adgang til "byggepladsstrøm".

 • Arrangementer skal afsluttes senest kl. 22 alle ugens dage.
 • Lydniveauet må ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 77 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
 • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner, der normalt udføres i disse. Af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.
 • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 89 40 22 13
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 ton.

 • Pladsen må ikke benyttes til parkering.

 • Torvet ligger i umiddelbar nærhed af mange af byens midtbyparkeringspladser, der kan benyttes mod betaling.

 • Torvet ligger tæt på offentlige transportmidler, blandt andet Busgaden, Emil Vetts Passage og Frue Kirkeplads.

 • En mindre del af torvet er udlejet til udeservering
 • Du skal være opmærksom på, at det skal sikres fri passage for fodgængere mellem Søndergade (Strøget) og Frederiksgade, nord for arrangementsarealet

Via nedenstående kan du læse mere om gebyrer og afgifter i forbindelse med leje af arealet.

Information om gebyrer og afgifter

 • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
 • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk