Aarhus huser hvert år masser af arrangementer og events. De mange arrangementer efterlader sig affald i byens skraldespande og på torve og pladser. I dag går det indsamlede affald oftest til energiudnyttelse og ikke til genanvendelse.

Bæredygtighed er i stigende grad vigtigt, når byen skal tiltrække både de små arrangementer og de helt store nationale og internationale events og der efterspørges løsninger fra arrangørernes side, som kan gøre dem grønnere. Det støtter Aarhus Kommune op om og derfor har vi her samlet et videnskatalog om plastik- og affaldsminimering.

Læs inspirationskatalog til events og arrangementer ”Hvordan begrænser vi forurening ved brug af plastik?”

Læs resumeet fra inspirationskataloget på Dakofas hjemmeside

Læs Aarhus Events' ”Grøn konference- og eventhåndbog”

Læs hele Aarhus Kommunes Plaststrategi her