Log ind via Google Chrome
Vi anbefaler at du logger ind i eventdatabasen fra Google Chrome. Vi har oplevet, at databasen til tider spænder ben, når man taster ind via eksempelvis Internet Explorer. Et af problemerne pt er, at systemet siger, at du ikke har udfyldt tag-feltet, selvom du har - og uden det kan du ikke gemme dit arrangement.

Navngivning af billeder og brug af æ, ø og å
Når du tilknytter billeder til en event, så må billedet ikke indeholde æ, ø og å i navnet. Mange systemer har det svært med de tre bogstaver, og det kan betyde, at dit billede ikke bliver vist. 


Husk at tagge jeres begivenheder
Husk at give dine events tags inde i eventdatabasen. Hvis du taster en event ind, der hovedsageligt er for børn, vil det være oplagt at give den tagget For børn. Du kan sagtens tagge dine events med flere tags. Hvis du eksempelvis lægger en koncert ind, er det oplagt at give den taggene musik, underholdning og koncert. I formularen er der foruddefinerede tags, du kan benytte dig af. du finder listen ved siden af tag-feltet i formularen.


Ved ferieaktiviteter
Så snart vi når ferietid - sommerferie, efterårsferie, vinterferie, påskeferie - så oprettes der i AarhusGuiden en gruppe af begivenheder til disse formål. Så brug endelig også disse tags, hvis du vil have dine events med i oversigterne.


Brug af versaler i overskrifter
Undgå at bruge versaler i overskrifter. Selvfølgelig er du velkommen til at begynde med stort forbogstav. Men det ser meget råbende ud, at hele event-titlen står med store bogstaver.