Bannere i lygtepæle

For at sikre nyhedsværdien vil lygtepælene være i brug til ca. 6 – 8 events om året. Bannerne er fortrinsvis tiltænkt events, der understøtter Aarhus Kommunes eventstrategi og har internationalt sigte.

Der kan opnås tilladelse i max. 2 uger ad gangen.  I særlige situationer vil der efter særskilt aftale kunne træffes aftale om længere ophængningstid.

Du kan vælge at ansøge om at bruge alle eller som minimum halvdelen. 

Du kan se en positionsoversigt over lygtepælene her, eller under "Relateret indhold".

Ordningen administreres af Aarhus Events. Nationale og internationale begivenheder har fortrinsret i tildelingen.

Aarhus Events kan i en ekstraordinær situation, med minimum seks ugers varsel, trække et tilsagn om brug af lygtepælene tilbage. Dette uden refundering af udgifter til produktion.

Lygtepælebannere er en effektiv måde at kommunikere på, men også en omkostningstung platform. Hvis du ønsker at benytte alle 126 positioner, skal du forvente en udgift på ca. 81.000 kr. (plus moms) til tryk, ophængning, nedtagning og bortskaffelse. Arrangøren skal selv afholde alle udgifter til tryk, ophængning, nedtagning og bortskaffelse.  

Priserne i 2022 er:

  • Samlet pris vedr. 60 bannere: kr. 39.410,00 ekskl. moms
  • Samlet pris vedr. 80 bannere: kr. 52.665,00 ekskl. moms
  • Samlet pris vedr. 100 bannere:  kr. 65.225,00 ekskl. moms
  • Samlet pris vedr. 126 bannere: kr. 80.180,00 ekskl. moms.


Læs mere omkring retningslinjerne for brug af bannere i lygtepælene via informationen til højre på denne side.

Aarhus Kommune har taget en ny arrangørportal i brug som også omfatter ansøgninger om brug af lygtepælene. Alle ansøgninger om lån af beslag til lygtepælebannere skal ansøges via arrangørportalen Brug Aarhus. Når du har logget ind på portalen skal du vælge om at ansøge til "tilladelse til brug af bannere i lygtepæle".  

2 gange årligt er der deadline for ansøgning om brug af bannere i lygtepælene. Deadlines er årligt 15. oktober (med tildeling til kommende års første halvår) samt 15. april (med tildeling til indeværende års halvår). 

Hvis du ikke har nået at ansøge inden deadline så kontakt os på mail for at høre, om der eventuelt stadig er plads.

For mere information om brug af lygtepælene til ophæng af bannere kontakt venligst Charlotte Kirk Elkjær på cke@aarhus.dk

Hvis du har modtaget tilladelse til ophæng i lygtepælene bedes du venligst huske, at du skal sende grafiken til godkendelse hos Charlotte Kirk Elkjær inden det sendes til trykning.

Vilkår for lån af beslag fremgår her (åbner nyt vindue) og retningslinjer for korrekt produktion af banner fremgår her (åbner nyt vindue)