Gå til hovedindhold

Skove

Skov- og naturområderne er som udgangspunkt ikke arrangementsarealer, men forskellige former for ikke-støjende arrangementer kan blive godkendt.

 • Læs op

Indhold

  Se kort over skov- og naturarealer her

  Områderne kan ikke bruges til firmaarrangementer, arrangementer med forstærket lyd, eller aktiviteter der kan være ødelæggende for dyrelivet, terrænet og bevoksningerne.

  Smukt placeret langs Den Permanente ligger Riis Skov, der er den mest velbesøgte skov i Aarhus. Skoven summer dagligt af aktiviteter, og med to løberuter, faste orienteringsposter og en fitnessplads er skoven hjemsted for mange ivrige motionister.

  Fitnesspladsen er placeret i den sydligste del af Riis Skov, og efter hård træning er det muligt at slappe af og nyde udsigten over kysten ved de bordbænkesæt, der er opstillet ved udsigtskilerne. Skoven er også et populært udflugtsmål for skoler, og ved Tumlepladsen, der er centralt placeret i skoven, er der en bålhytte og to bålpladser med grill. Der er desuden legeredskaber til de mindre børn samt en fodboldbane, der er til fri afbenyttelse.

  Hvis man foretrækker en stille gåtur, kan man besøge den nordlige del af skoven, som er mindre befærdet.  

  Praktiske oplysninger

  • I skoven ligger UNO Friluftscenter, hvor du kan booke og leje forskelligt til friluftslivet.
  • Hvis du vil grille eller lave bål, kan du med fordel booke en bålplads.
  • Der er gode parkeringsmuligheder i skoven ved vandrehjemmet og ved kroen for enden af Salonvejen. På Dronnings Margrethes Vej – ca. 200 meter fra Tumlepladsen – er der et betalingstoilet og en kiosk.
  • Du kan lufte din hund uden snor i den sydlige del af skoven, der er afmærket som hundeskov.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Med Tivoli Friheden og Aarhus Stadion som nærmeste naboer ligger Havreballe Skov centralt placeret i Aarhus midtby. Den gamle løvskov er yderst populær og bliver ofte brugt til skoleaktiviteter og sportsarrangementer, som eksempelvis motionsløb.

  Vest for Stadion Allé er skoven afmærket, som hundeskov, og hundeejere må derfor lufte deres hunde uden snor i dette område.

  Praktiske oplysninger

  • Der er gode parkeringsforhold ved Aarhus Stadion samt ved Tivoli Friheden.
  • I den nordvestlige del af skoven ligger Kalvehaven, der er et åbent græsareal, som kan bruges til leg og boldspil. I Kalvehaven er der fodboldmål og bålplads. Både Kalvehaven og bålpladsen kan bookes særskilt.
  • Hvis du booker Havreballe Skov har du ikke booket Kalvehaven.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Nærmeste adresse

  • Stadion Alle 70, 8000 Aarhus

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Den gamle skov, Kirkeskov, ligger mellem Oddervej og Skovridervej. Skoven grænser op til Mindeparken, Forstbotanisk Have og Haveforeningen Skovlunden. Skoven er hovedsageligt domineret af eg og bøg, og den har et varieret plante- og dyreliv. Der er masser af stier i skoven, og mange af områdets beboere bruger skoven til hundeluftning, gåture og motionsløb. Skoven benyttes også til ridning og rollespil.

  Søværnets Operative Kommando har en sendestation i Kirkeskov, og dele af skoven er derfor indhegnet.

  Praktiske oplysninger

  • Der er mulighed for parkering ved den gamle skovriderbolig på Skovridervej.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Nærmeste adresse

  • Skovridervej 10, 8000 Aarhus

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Thors Skov er en del af Marselisborg Skovene, og den dækker et areal på 90 hektar. Skoven ligger nord for Skåde Skov og strækker sig fra Thorsmøllevej og ned til Hørhaven. Den gamle løvskov har et rigt plante- og dyreliv, og landskabet er meget varieret med stejle bakker og dybe dale.

  Skoven er et af de mest besøgte naturområder i Danmark, og den anvendes til et væld af friluftsaktiviteter som eksempelvis motionsløb og cykling. Selv om skoven har et særdeles kuperet terræn, egner den sig godt til vandreture, og mange ryttere benytter sig ligeledes af skoven, der har afmærkede rideruter.

  I Thors Skov finder man endvidere Dyrehaven, der har en fritgående bestand af dådyr og sikahjorte samt et indhegnet område med vildsvin. Dyrehaven kan ikke bookes til aktiviteter.

  Praktiske oplysninger

  • Der er gode parkeringsmuligheder ved Dyrehaven og Hørhaven, hvor der også er adgang til toiletter. Når du booker Thors Skov har du ikke booket Dyrehaven.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Skåde Skov er den sydligste af Marselisborg Skovene, og den gamle løvskov dækker et areal på 110 hektar. Skoven er et af de mest besøgte naturområder i Danmark, og den anvendes til et væld af friluftsaktiviteter som eksempelvis motionsløb og cykling.

  Selv om skoven har et særdeles kuperet terræn med stejle bakker og dybe dale, egner den sig godt til vandreture, og mange ryttere benytter sig ligeledes af skoven, der har afmærkede ridestier.

  Skoven øst for Ørneredevej er udpeget som Natura 2000-område dvs. et beskyttet naturområde i EU. Tag særligt hensyn til naturen her.

  Praktiske oplysninger

  • Der er gode parkeringsmuligheder langs Ørneredevej.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Hørhaven er et åbent overdrev med spredte træer og buske, der ligger tæt ved kysten. Her er gode muligheder for friluftsaktiviteter på det åbne græsareal. Derudover er der tre shelters med tilhørende bålpladser og fra området er der en trappe, der fører ned til stranden.

  Hørhaven er et beskyttet naturareal på grund af områdets særlige flora.

  Praktiske oplysninger

  • Hvis man ønsker at benytte sig af en shelter med bålplads, kan de bookes selvstændigt.
  • Der er mulighed for parkering for både biler og busser på parkeringspladsen ved Ørneredevej.
  • Bag DUI’s feriekoloni Peter Sabroes Minde er der toiletter, som er åbne hele året, samt adgang til vand.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Nærmeste adresse

  • Ørneredevej 23, 8270 Højbjerg

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Moesgård Skov er en gammel løvskov med et rigt fugle- og dyreliv, og den dækker et areal på 153 hektar. Skoven har mange gode grusstier, og den egner sig derfor godt til motionsløb og vandreture langs kysten. Skoven er derudover et populært udflugtsmål, og mange hundeejere tager dagligt deres hunde med på tur i den afmærkede hundeskov, hvor det er tilladt at lufte hund uden snor. Der er afmærkede rideruter og mountainbikeruter i skoven.

  Har du lyst til at overnatte i Moesgaard Skov kan du booke shelteren, som ligger på en bakketop ved Skelbækken.

  Den sydlige del af Moesgård Skov samt skovarealet mellem Strandskovvej og vandet er et beskyttet naturområde i EU, så tag hensyn til planter og dyr.

  Praktiske oplysninger

  • Der er fine parkeringsmuligheder langs Skovmøllevej, Strandskovvej, og Ørneredevej.
  • Shelteren i Moesgård Skov kan bookes, ligesom bålpladserne langs kysten ved Moesgård Strand.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Fløjstrup Skov ligger i forlængelse af Marselisborg Skovene og dækker et areal på 220 hektar. Skoven består af varieret løvskov med fugtige moser og lavninger. Fløjstrup Skov er rig på både planter og dyr.

  Der er mange gode stier i skoven, som blandt andet bliver brugt til vandreture, motionsløb, rideture og mountainbikekørsel. Der er tre bålpladser i skoven, der alle ligger tæt ved vandet.

  Praktiske oplysninger

  • Der er gode parkeringsmuligheder i skoven, hvor der er tre parkeringspladser.
  • I den sydlige del af skoven, tæt ved vandet, er der et toilet og en badebro.
  • Hvis du ønsker at benytte dig af én af de tre bålpladser, kan de bookes inden brug.
  • Der er mulighed for hestebadning hele året ved Hophavesporet.
  • Ridning på stranden er tilladt i vinterhalvåret.

  Booking

  • Du skal ansøge om brug af arealet via platformen BrugAarhus.dk

  Nærmeste adresse

  • Bispelundvej 115, 8330 Beder

  Kontakt

  • Byrum, Teknik og Miljø
   Karen Blixens Boulevard 7
   8220 Brabrand
   Telefon: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
  • Ansøgning om brug af et af arealerne skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Telefon: 8940 4400
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Mollerup Skov

  Med sine store, åbne græsarealer, der omkranses af bøg og eg, indbyder Mollerup Skov til oplevelser i det fri. Den bynære skov blev plantet på landbrugsjord i 1990’erne og ligger tæt på Mollerup Golfbane.

  Med sine to afmærkede løberuter er skoven meget populær, og den befolkes dagligt af ivrige motionister. Sættes tempoet lidt ned, kan man undervejs nyde synet af køerne, der græsser på de åbne arealer og børnene kan lege på de små legeinstallationer, der er placeret spredt i skoven. 

  I den indhegnede hundeskov ved Langengevej kan man sende sin hund på en løbetur. Skoven indeholder et shelter og en bålplads, hvor man kan grille eller hygge sig ved bålet, mens børnene leger på de opstillede legeredskaber. Spredt i skoven er der opstillet bænke.

  Fra skoven er der stiforbindelse til Terp og Lisbjerg (over Mollerup golfbane) og til Egå Engsø.

  Praktiske oplysninger:

  • Hvis du vil benytte dig af shelter eller bålplads, kan de med fordel bookes særskilt inden brug.
  • Der er parkeringmulighed med indkørsel fra henholdsvis Skejbyvej og Skejby Nordlandsvej.

   

  Brendstrup Skov

  Brendstrup Skov er en løvskov på 83 hektar med tæt bevoksede skovområder og store græsarealer. I skoven er der flere små vandhuller, hvor der lever forskellige paddearter.

  Skoven bliver flittigt brugt til friluftsaktiviteter som vandreture, løb og ridning, og lokale skoleklasser laver forskellige aktiviteter i skoven, som også er velegnet til rollespilsarrangementer. 

  I skoven er der en shelter og en bålplads, man kan benytte sig af, hvis man søger oplevelser i det fri. 

  Praktiske oplysninger:

  • Det er muligt at parkere for enden af Kornmodsbakken. Der er indkørsel til parkering fra Marienlystvej.
  • Shelter med bålplads kan bookes.

   

  Vestereng

  Vestereng-området er på næsten 60 hektar og omkranset af industri- og boligområder. Det er et gammelt militært øvelsesterræn, hvilket de mange bunkere og voldanlæg vidner om.

  Vestereng består af både åbne græsarealer og gammel løvskov, og områdets beboere, lokale daginstitutioner og skoler bruger skoven til fysiske udfoldelser og leg. Hunde må luftes uden snor på hele Vestereng, hvis de er under kontrol. I kanten af skoven – med udsigt over Vestereng – er der en shelter med bålplads.    

  Praktiske oplysninger:
  • Der er mulighed for parkering på Bodøvej.
  • Hvis man ønsker at benytte sig af shelter med bålplads, kan den med fordel bookes særskilt.
  • Booking af Vestereng omfatter ikke automatisk det store åbne græsareal (koncertområdet). Hvis du ønsker at booke dette areal skal du henvende sig til Mobilitet, Anlæg og Drift.

   

  Gjellerup Skov

  Gjellerup Skov blev anlagt i 1989 og dækker et areal på 22 hektar. I skoven er der en stor græsslette med en fin blomsterflora, og hvis man er heldig, kan man se råvildt, når man går en tur i den smukke egeskov.

  Tværs gennem skoven er der anlagt en bred udsigtskile, hvor der er et shelter med en bålplads, som man kan benytte sig af, hvis man ønsker naturoplevelser i det fri.

  I skoven er der udlagt en løberute i ottetalsform, der er cirka 1.7 kilometer lang, og langs løberuten er der opstillet forskellige aktivitetsredskaber, man kan benytte sig af på sin tur. 

  Praktiske oplysninger:

  • Det er muligt at parkere ved Åbyhøjgaard, hvor der er tilkørsel fra Viby Ringvej.
  • Shelter og bålplads kan med fordel bookes inden brug.

   

  Viby Høskov

  Viby Høskov er en gammel bøgeskov, der ligger i et naturskønt område nær Brabrand Sø. Områdets beboere anvender hovedsageligt skoven til gåture og hundeluftning.

   

  Observatoriehøj

  Tæt ved Jydsk Væddeløbsbane ligger Observatoriehøj, der er et parkområde med åbne græsarealer. Terrænet er meget kuperet, og om vinteren er der gode muligheder for at kælke i parken.

  Områdets beboere bruger parken til gåture og hundeluftning, og hvert år afholdes der Skt. Hans på det åbne græsareal.

  Praktiske oplysninger:

  • Der er mulighed for parkering ved Jydsk Væddeløbsbane.
  • Der er fine stier i parken, og der er opstillet flere bordbænkesæt

   

  Forstbotanisk Have

  Skjult bag Marselisborg Slotspark og Mindeparken ligger Forstbotanisk Have, der også er kendt som Forsthaven eller ”Den Hemmelige Have”.

  Den store samling af træer og buske fra hele verden skaber en fortryllende stemning. Forsthaven indbyder til stille gåture, hvor man kan nyde havens smukke omgivelser og dens rige fugle- og dyreliv. 

  Der er borde og bænke i haven, hvor man kan sidde og beundre de cirka 900 forskellige planter, træer og buske, der findes i haven. 

  Praktiske oplysninger:

  Der er gode parkeringsmuligheder ved Skovridervej.

  Nærmeste adresse:

  Skovridervej 10, 8000 Aarhus

   

  Grumstolen

  Grumstolen er en mindre skov på 8,5 hektar, der ligger midt i et boligområde. Det er en blandet løvskov med kirsebærtræer og tjørn.

  Der er ingen faciliteter i skoven, der egner sig bedst til spadsereture. 

  Nærmeste adresse:

  Grumstolsvej, 8270 Højbjerg

   

  Tranbjerg Skov

  Tranbjerg Skov er en nyere skov, der blev plantet i 1980’erne og senest i 2004. Den grænser op til store parcelhuskvarterer, og områdets beboere har rig mulighed for at gå ture i skoven, der har flere gode veje med grønne rabatter og åbne græsarealer.

  I skoven er der en bålplads og grill, som man kan benytte sig af, hvis man ønsker at indtage sin aftensmad under åben himmel. 

  Der er også bordbænkesæt i skoven, hvor man kan sidde og nyde den smukke natur og – hvis man er heldig – skovens dyreliv, der tæller rådyr, ræve og fasaner. 

  Praktiske oplysninger:

  Der er parkeringsplads på Børupvej. Hvis man ønsker at bruge skovens bålplads, kan den bookes.

   

  Mariendal Skov

  Mariendal Skov ligger syd for Marselisborg Skovene. Skoven ligger smukt ud til Mariendal Strand og Aarhus Bugt. Det er en blandingsskov, som nogle steder har sumpkarakter.

  Skoven omkranser gården Mariendal, som er en del af arbejdsmarked syd under Aarhus Kommune. 

  Praktiske oplysninger:

  • Der er toiletfaciliteter og parkeringsmuligheder ved stranden.
  • Der er en bålplads på stranden som med fordel bookes før brug.
  • Der er afmærkede rideruter i skoven.

   

  Vilhelmsborg Skov

  Den gamle bøgeskov er et flot scenarie med sine dybe skrænter ned til Giber Å. De smukke omgivelser i Vilhelmsborg Skov indbyder til lange gåture, og mange ryttere benytter sig af skoven, der har afmærkede rideruter.

  Der er en stor shelter med bålplads i skoven som gør det muligt at overnatte i det fri. Shelterpladsen tilhører spejderne Erik den Røde, Det Danske Spejderkorps, men må gerne benyttes af andre. 

  Praktiske oplysninger:

  Hvis man ønsker at benytte sig af skovens shelter, kan den bookes ved at skrive en e-mail til shelterbooking.edr@gmail.com – læs mere her www.erikdenrode.spejder.dk.

  Sidst opdateret: 12. december 2023