Gå til hovedindhold

Bispetorvet

Bispetorvet er den store, centrale, brolagte plads umiddelbart syd for Aarhus Domkirke og vest for Aarhus Teater. Ud over Aarhus Domkirke og Aarhus Teater er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter, hotel og enkelte beboelser.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Bispetorvet

  • Bispetorvet har et muligt arrangementsareal på i alt 2.700 m2. Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstypen og den valgte opstilling
  • Torvet er ideelt til afholdelse af udstillinger, start- og målområde for diverse løb, markeder, mindre musikarrangementer, skøjtebane med videre.

  • Torvet kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for virksomheder og forretninger omkring pladsen eller gener for tjenester i Aarhus Domkirke og forestillinger på Aarhus Teater.

  Der er mulighed for at bruge el og vand mod betaling

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
  • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 96 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH. Dette afhænger dog af scenens placering.
  • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for dem. Af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.
  • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system. 
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Torvet ligger tæt på offentlige transportmidler i form af Letbanen og busser, blandt andet ved Skolebakken, Busgaden, Emil Vetts Passage og Frue Kirkeplads.
  • Pladsen må ikke benyttes til parkering, men der er mange parkeringspladser i nærheden ved fx Navitas eller Dokk1.
  • Du skal være opmærksom på, at der skal holdes minimum 15 meters afstand til Domkirken, og vejen langs Domkirken skal holdes åben. Der kan etableres omkørsel over Store Torv
  • Det er vigtigt, at arrangementerne er tilpasset de forskellige tjenester/aktiviteter, der foregår i Aarhus Domkirke
  • Du skal eventuelt opstille vejskiltning efter anvisning fra Center for Byens Anvendelse. Opstillinger med videre skal udføres, så der sikres uhindret adgang for rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme
  • Den lejeafgift, som du skal betale, afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.

  • Du skal i nødvendigt omfang betale for demontering og genmontering af steler, blomsterkummer og eventuelt andet udstyr.

  • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.

  • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Tlf.: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Natur og Miljø, Virksomheder (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk
  • Aarhus Havn (aktiviteter i havnebassinet)
  Sidst opdateret: 12. december 2023