Gå til hovedindhold

Herman Sallings Plads

Herman Sallings Plads (tidl. Havnepladsen) er centralt beliggende på de bynære havnearealer, og den er indrettet med grønne områder, to boldbaner til fodbold og basket samt springvandet Endless Connections.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Herman Sallings Plads - samlet

  Her finder du pladsskitsen for Herman Sallings Plads - midt

  Her finder du pladsskitsen for Herman Sallings Plads - nord

  Her finder du pladsskitsen for Herman Sallings Plads - syd Isflager

  • Havnepladsen huser byens nye Honnørkaj, hvor Kongeskibet Dannebrog anløber flere gange i løbet af sommermånederne.
  • Op til 10.000 m2 muligt arrangementsareal.
  • Havnepladsen har en publikumskapacitet på 5000-7500 personer afhængig af arrangementstype og den valgte opstilling.
  • To boldbaner til fodbold og basket, træmøblerne er mobile og indretningen af pladsen kan derved ændres i forbindelse med større arrangementer.
  • Havnepladsen er inddelt i tre arrangementsområder – Nord, Midt og Syd.

  Mulighed for adgang til strøm, vand og spildevandsbrønde mod betaling af afgift for åbning og forbrug. Op til 250 amp. strøm.

  Der er mulighed for at leje Havneskærmen i forbindelse med et arrangement på Havnepladsen. Havneskærmen står placeret i Havnepladsens nordlige ende (med bagsiden mod Navitas).

  Skærmen er 21,6 kvadratmeter og den er tændt fra kl. 7.00 til kl. 23.00. Afvikles der aktiviteter udenfor dette tidsrum, kan der søges om lejlighedstilladelse. Skærmen er en LED skærm og har automatisk regulering af lysstyrke baseret på luxmåling i omgivelserne. Læs mere på: http://infostanderaarhus.dk/

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
  • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
  • Højttaleranlægget bør have spilleretning ud over havnebassinet.
  • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Kort afstand til offentlige transportmidler. Letbanen og flere busser har stoppested lige ved pladsen.
  • Adgang til pladsen med køretøjer sker via Hack Kampmanns Plads (DOKK1) eller Havnegade. Indkørslen er i den nordlige ende af pladsen.
  • Der er placeret steler ved Hack Kampmanns Plads (Toldboden) og i krydset ved Havnegade/Hack Kampmanns Plads. Disse kan sænkes efter forudgående aftale.
  • Der skal tages vidtgående hensyn til pladsens asfaltbelægning, hvilket indebærer, at der bl.a. vil blive stillet krav om belastningsbegrænsninger og beskyttelse af underlaget ved opstilling af materiel.
  • Der kan blive stillet særlige forholdsregler og afstandskrav til havnebassinet.
  • Kørsel i den sydlige ende af pladsen er ikke tilladt (ved springvandet).
  • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.

  • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.

  • Ved flytning af træmøblerne/boldbanerne er det arrangøren, der afholder udgiften.

  • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.

  • Der opkræves et gebyr for leje af Havneskærmen, læs mere på  http://infostanderaarhus.dk/

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Natur og Miljø, Virksomheder (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk
  • Aarhus Havn (aktiviteter i havnebassinet)
  Sidst opdateret: 12. december 2023