Isflagerne ved Pakhus 13 er centralt beliggende på de bynære havnearealer og omfatter det niveaudelte område i lys granit mellem havnebassinet og Pakhus 13. Her kommer man helt tæt på vandet, med Pakhus 13 og Toldboden i baggrunden på Hack Kampmanns Plads.
 • Op til 2.000 m2 muligt arrangementsareal.
 • Arealet er delt i flere niveauer, der er adgang til de nedre niveauer via ramper og trin.
 • Der er risiko for oversvømmelse af den yderste isflage i forbindelse med højvande i havnebassinet.
 • Link til pladsskitse (afventer)
 • Ingen adgang til strøm og vand
 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
 • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
 • Højttaleranlægget bør have spilleretning ud over havnebassinet.
 • Teknik og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokérbart system, eller at lydniveauet dokumenteres på anden vis.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Center for Miljø og Energi 
  Telefon: 8940 2213
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Kort afstand til offentlige transportmidler. Letbanen og flere busser har stoppested i nærheden.
 • Adgang til området med køretøjer skal ske via Hack Kampmanns Plads (DOKK1).
 • Der er mulighed for parkering i parkeringshusene ved Navitas og DOKK1.
 • Der skal tages vidtgående hensyn til pladsens belægning, som er meget følsom overfor afsmitning fra eksempelvis rustpletter. Dette indebærer, at der bl.a. vil blive stillet krav om belastningsbegrænsninger og beskyttelse af underlaget ved opstilling af materiel.
 • Der kan blive stillet særlige forholdsregler og afstandskrav til havnebassinet.
 • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
 • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod.
 • Arrangøren hæfter for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 8731 1448
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 8676 7676
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 7227 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk 
 • Aarhus Havn (aktiviteter i havnebassinet)