Gå til hovedindhold

Jette Tikjøbs Plads

Jette Tikjøbs Plads ligger i den nye bydel Aarhus Ø for enden af Bernhardt Jensens Boulevard. Pladsen er indrettet med grønne områder, og der er direkte adgang til Aarhus Havbane og udsigt ud over Aarhus bugten.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Jette Tikjøps Plads

  • Op til 2.000 m2 muligt arrangementsareal.
  • Arrangementsarealet indeholder både områder med fast belægning og græsområder.
  • Mulighed for adgang til strømudtag ved etablering af ”byggepladsstrøm”
  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
  • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
  • Højttaleranlægget bør have spilleretning ud over vandet.
  • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system. 
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Plan, Byggeri og Miljø
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Kort afstand til offentlige transportmidler bl.a. busstoppested lige ved pladsen.
  • Adgang til pladsen med køretøjer sker via Bernhardt Jensen Boulevard.
  • Der er placeret steler ved indkørslen til pladsen, nøgle/kode udleveres i forbindelse med tilladelse til brug af pladsen.
  • Der er et begrænset antal offentlige parkeringspladser på Bernhardt Jensens Boulevard og ved Lystbådehavnen, begge steder er parkeringen tidsbegrænset. Nærmeste større parkeringsområde er parkeringshuset ved Navitas.
  • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
  • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
  • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.
  • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Tlf.: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
  • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

   • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
    Telefon: 87 31 14 48
    E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
   • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
    Telefon: 86 76 76 76
    E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
   • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
   • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
   • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
    Telefon: 72 27 69 00
    E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 13. december 2023