Jette Tikjøbs Plads ligger i den nye bydel Aarhus Ø for enden af Bernhardt Jensens Boulevard. Pladsen er indrettet med grønne områder, og der er direkte adgang til Aarhus Havbane og udsigt ud over Aarhus bugten.
 • Op til 2.000 m2 muligt arrangementsareal.
 • Arrangementsarealet indeholder både områder med fast belægning og græsområder.
 • Link til pladsskitse (afventer)
 • Mulighed for adgang til strømudtag ved etablering af ”byggepladsstrøm”
 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
 • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
 • Højttaleranlægget bør have spilleretning ud over vandet.
 • Teknik og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokérbart system, eller at lydniveauet dokumenteres på anden vis.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Center for Miljø og Energi
  Telefon: 8940 2213
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Kort afstand til offentlige transportmidler bl.a. busstoppested lige ved pladsen.
 • Adgang til pladsen med køretøjer sker via Bernhardt Jensen Boulevard.
 • Der er placeret steler ved indkørslen til pladsen, nøgle/kode udleveres i forbindelse med tilladelse til brug af pladsen.
 • Der er et begrænset antal offentlige parkeringspladser på Bernhardt Jensens Boulevard og ved Lystbådehavnen, begge steder er parkeringen tidsbegrænset. Nærmeste større parkeringsområde er parkeringshuset ved Navitas.
 • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
 • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
 • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 8731 1448
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 8676 7676
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 7227 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk