Jette Tikjøbs Plads ligger i den nye bydel Aarhus Ø for enden af Bernhardt Jensens Boulevard. Pladsen er indrettet med grønne områder, og der er direkte adgang til Aarhus Havbane og udsigt ud over Aarhus bugten.

Her finder du pladsskitsen for Jette Tikjøps Plads

 • Op til 2.000 m2 muligt arrangementsareal.
 • Arrangementsarealet indeholder både områder med fast belægning og græsområder.
 • Mulighed for adgang til strømudtag ved etablering af ”byggepladsstrøm”
 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
 • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
 • Højttaleranlægget bør have spilleretning ud over vandet.
 • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system. 
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 89 40 22 13
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Kort afstand til offentlige transportmidler bl.a. busstoppested lige ved pladsen.
 • Adgang til pladsen med køretøjer sker via Bernhardt Jensen Boulevard.
 • Der er placeret steler ved indkørslen til pladsen, nøgle/kode udleveres i forbindelse med tilladelse til brug af pladsen.
 • Der er et begrænset antal offentlige parkeringspladser på Bernhardt Jensens Boulevard og ved Lystbådehavnen, begge steder er parkeringen tidsbegrænset. Nærmeste større parkeringsområde er parkeringshuset ved Navitas.
 • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
 • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
 • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.
 • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
 • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk