Gå til hovedindhold

Klostertorvet

Klostertorvet er den store, centrale, chausséstensbelagte plads mellem Vor Frue Kirke og Guldsmedgade. På torvet er der et hævet areal, omgivet af træer og bænke, hvor arrangementer ikke er til gene for den øvrige færdsel. Pladsen er omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Klostertorvet

  • Op til 650 m2 muligt arrangementsareal.
  • Publikumskapacitet afhænger af arrangementstype og den valgte opstilling.
  • Arrangementsarealet er hævet i niveau, i forhold til det øvrige vejareal på pladsen.

  Mulighed for adgang til strømskab mod betaling af afgift for åbning og forbrug

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
  • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
  • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner der normalt udføres i disse.
  • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Kort afstand til offentlige transportmidler. Flere busser har stoppested ved Klostertorvet.
  • Adgang til pladsen med køretøjer sker via Guldsmedgade.
  • Der er mulighed for parkering i parkeringshusene ved Magasin og Telefonsmøgen.

  Der må ikke hænges noget op i eller fæstnes noget til torvets træer.

  • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
  • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
  • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.
  • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Tlf.: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Natur og Miljø, Virksomheder (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 13. december 2023