Lille Torv er den mellemstore, centrale granitbelagte plads umiddelbart vest for Store Torv. Pladsen er omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, stormagasin, caféer og beboelser.

Her finder du pladsskitsen for Lille Torv

 • Centralt på Lille Torv er der op til 150 m2 muligt arrangementsareal.

 • Lille Torv er ideelt til opstilling af informationsboder og mindre musikarrangementer m.v.

 • Lille Torv kan ikke bruges til firmaarrangementer, til arrangementer, der medfører uacceptable gener for adgangen til eller funktioner for torvets virksomheder og forretninger m.v. eller til arrangementer, der medfører gener for den kørende færdsel mellem Vestergade og Immervad.

 • Der er mulighed for adgang til strømudtag ved etablering af ”byggepladsstrøm".
 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
 • Lydniveauet må normalt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 88 B(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
 • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer.
 • Pladsen må ikke benyttes til parkering. Torvet ligger dog i umiddelbar nærhed af mange af byens midtbyparkeringspladser, der kan benyttes mod betaling.
 • Lille Torv ligger tæt på offentlige transportmidler på Skolebakken, Nørregade og Busgaden/Frue Kirkeplads.
 • En mindre del af torvet er udlejet til en pølsekiosk
 • Risten på torvets centrum kan være glat ved visse vejrforhold

Via nedenstående kan du læse mere om gebyrer og afgifter i forbindelse med leje af arealet.

Information om gebyrer og afgifter

 • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Tlf.: 89 40 44 00
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 87 31 14 48
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 86 76 76 76
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
 • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 72 27 69 00
  E-mail: fvst@fvst.dk