Gå til hovedindhold

Øvrige veje og pladser

Visse veje og pladser kan anvendes ved enkeltstående arrangementer. Det kunne f.eks. være lokaliteter som Tietgens Plads, Ingerslevs Plads, Vesterbro Torv, Steen Billes Torv, Rundhøj Torv eller lokale torve og pladser i Aarhus’ forskellige forstæder og landsbyer.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus
  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
  • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
  • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner der normalt udføres i disse.
  • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Der vil i forbindelse med tilladelsen blive stillet krav om de fysiske begrænsninger for hver enkelt lokalitet.

  • Ved ændring af de trafikale forhold, afspærringer mv. kan der blive stillet krav om en afmærkningsplan (skilteplan).

  • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
  • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
  • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.
  • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Tlf.: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
  • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

   • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
    Telefon: 87 31 14 48
    E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
   • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
    Telefon: 86 76 76 76
    E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
   • Natur og Miljø, Virksomheder (lydniveau) 
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
   • Byggeri (opbygning af scene og lign.)
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
   • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
    Telefon: 72 27 69 00
    E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 13. december 2023