Pustervig er den lille, centrale, brolagte plads mellem Badstuegade og Volden. Pladsen er omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser.

Her finder du pladsskitsen for Pustervig

 • Pustervig har et arrangementsareal på i godt 500 m2.
 • Vandskulpturen på torvet skal indpasses i arrangementerne.

 • En større del af torvet er udlejet til udeservering.

 • Pustervig er ideel til afholdelse af markeder og mindre musikarrangementer med videre. Pustervig kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for adgangen til eller funktioner for torvets virksomheder og forretninger med videre.

 • Der er mulighed for adgang til vand mod betaling af afgift for åbning og forbrug. Der er derudover mulighed for etablering af "byggepladsstrøm".

 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
 • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 83 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til:
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 89 40 22 13
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • De er flere muligheder for tilkørsel af effekter til arrangementer via Klostergade og Badstuegade.

 • Pladsen må ikke benyttes til parkering. Pladsen ligger dog i umiddelbar nærhed af mange af byens midtbyparkeringspladser, der kan benyttes mod betaling.

 • Pustervig er centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler blandt andet ved Skolebakken, Nørregade og Busgaden samt Klostertorvet.

 • Opstillinger med videre skal udføres, så der sikres uhindret adgang for rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme
 • Arrangementer skal koordineres i forhold til de eksisterende udeserveringsaftaler

Via nedenstående kan du læse mere om gebyrer og afgifter i forbindelse med leje af arealet.

Information om gebyrer og afgifter

 • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
 • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk