Gå til hovedindhold

Skt. Knuds Torv

Skt. Knuds Torv er en centralt beliggende plads ved Ryesgade, som er en del af byens gågade. Pladsen er omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og enkelte beboelser. På torvet er der opstillet syv specialdesignede kuber med opholdsmuligheder og forskellige grønne planter, der alle indbyder til ophold, hygge og muligheden for at nyde den mad, der kan købes enten inde fra Aarhus Central Food Market.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Skt. Knuds Torv

  • Torvet har to arrangementsarealer. Zone 1 er på ca. 25 m2 ud mod Ryesgade, og zone 2 er det store areal foran indgangen til madmarkedet på ca. 80 m2.
  • Publikumskapacitet afhænger af arrangementstype og den valgte opstilling.

  Mulighed for adgang til strøm mod betaling af afgift for åbning og forbrug

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
  • Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger.
  • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner der normalt udføres i disse.
  • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Kort afstand til offentlige transportmidler bl.a. på Banegården, Park Allé og Rutebilstationen.
  • Adgang til pladsen med køretøjer via Ryesgade.
  • Ingen mulighed for parkering på torvet, der henvises til byens parkeringshuse.
  • Der må ikke fastgøres genstande til kuberne, vejskilte, lygtepæle, træer eller andet inventar.
  • Brandvejen på midten af torvet skal friholdes.
  • Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
  • Der kan blive opkrævet en lejeafgift pr. rådighedsdag for benyttelse af pladsen. Lejeafgiftens størrelse afhænger af hvor stor en del af pladsen, der benyttes.
  • Herudover skal der betales et gebyr pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
  • Arrangøren hæfter for udbedring af skader, manglende renholdelse m.v.
  • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Tlf.: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
  • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

   • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
    Telefon: 87 31 14 48
    E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
   • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
    Telefon: 86 76 76 76
    E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
   • Natur og Miljø, Virksomheder (lydniveau) 
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
   • Byggeri (opbygning af scene og lign.)
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
   • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
    Telefon: 72 27 69 00
    E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 13. december 2023