Skt. Pauls Kirkeplads har et lille, flisebelagte fortovsareal foran Skt. Pauls Kirke. Ud over Skt. Pauls Kirke er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser.

Her finder du pladsskitsen for Skt. Pauls Kirkeplads

 • Pladsen har et arrangementsareal på godt 180 m2.

 • Skt. Pauls Kirkeplads er ideel til afholdelse af udstillinger, markeder og mindre musikarrangementer med videre.

 • Pladsen kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for virksomheder og forretninger med videre eller medfører gener for tjenester i Skt. Pauls Kirke.

 • Der er ingen adgang til el og vand på pladsen, men der kan etableres "byggepladsstrøm", og der er adgang til spildevandsbrønd. 

 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
 • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 83 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 89 40 22 13
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsen på brandvejen ved kirken.

 • Skt. Pauls Kirkeplads ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på M.P. Bruuns Gade, Park Allé og Banegårdspladsen.

 • Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over seks ton.

 • Der skal holdes minimum 10 meters afstand til Skt. Pauls Kirke og en fornøden sikkerhedsafstand til vandskulpturen.

 • Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i Skt. Pauls Kirke

Via nedenstående kan du læse mere om gebyrer og afgifter i forbindelse med leje af arealet.

Information om gebyrer og afgifter

 • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
 • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 87 31 14 48
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 86 76 76 76
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
   Telefon: 8940 2213
   E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 72 27 69 00
   E-mail: fvst@fvst.dk