Skt. Pauls Kirkeplads har et lille, flisebelagte fortovsareal foran Skt. Pauls Kirke. Ud over Skt. Pauls Kirke er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser.
 • Pladsen har et arrangementsareal på godt 180 m2.

 • Skt. Pauls Kirkeplads er ideel til afholdelse af udstillinger, markeder og mindre musikarrangementer med videre.

 • Pladsen kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for virksomheder og forretninger med videre eller medfører gener for tjenester i Skt. Pauls Kirke.

 • Der er ingen adgang til el og vand på pladsen, men der kan etableres "byggepladsstrøm", og der er adgang til spildevandsbrønd. 

 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
 • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 83 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH. 
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til:
  Center for Miljø og Energi 
  Telefon: 8940 2213
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsen på brandvejen ved kirken.

 • Skt. Pauls Kirkeplads ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på M.P. Bruuns Gade, Park Allé og Banegårdspladsen.

 • Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over seks ton.

 • Der skal holdes minimum 10 meters afstand til Skt. Pauls Kirke og en fornøden sikkerhedsafstand til vandskulpturen.

 • Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i Skt. Pauls Kirke

Via nedenstående kan du læse mere om gebyrer og afgifter i forbindelse med leje af arealet.

Information om gebyrer og afgifter

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 8731 1448
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 8676 7676
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
 • Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Center for Miljø og Energi, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk 
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 7227 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk