Gå til hovedindhold

Store Torv

Store Torv er den store, centrale, granitbelagte plads umiddelbart vest for Aarhus Domkirke. Udover Domkirken er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter, hotel og beboelser.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Store Torv

  • Store Torv har et arrangementsareal på godt 240 m2.

  • Store Torv er ideel til afholdelse af udstillinger, start- og målområde for diverse løb, markeder og mindre musikarrangementer med videre.

  • Torvet kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for torvets virksomheder og forretninger med videre eller medfører gener for tjenester i Aarhus Domkirke.

  • Der er mulighed for adgang til 8 el-brønde og 1 vand-brønd mod betaling for åbning og forbrug. El-brøndene er fordelt med 6 udtag med 16 amp., 6 udtag med 32 amp. og 2 udtag med 63 amp.

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
  • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 91 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH, hvis den placeres ved Aarhus Domkirke, da niveauet vil være afhængigt af scenens placering.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til:
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer.

  • Torvet må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.

  • Der skal holdes minimum 15 meters afstand til Domkirken og en fornøden sikkerhedsafstand til skulpturen ”Torvets Båndsløjfe” (”Vanddragen”).

  • Torvet ligger i umiddelbar nærhed af mange af byens midtbyparkeringspladser.

  • Store Torv ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på Skolebakken, Nørregade og Busgaden/Frue Kirkeplads.

  • Torvet må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.

  • Der skal holdes minimum 15 meters afstand til Domkirken og en fornøden sikkerhedsafstand til skulpturen ”Torvets Båndsløjfe” (”Vanddragen”).

  • Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i Aarhus Domkirke

  • Opstillinger med videre skal udføres, så der sikres uhindret adgang for rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme

  • Der skal sikres adgang for varekørsel til forretningerne i tidsrummet kl. 04:00-11:00

  • Arrangementer skal koordineres i forhold til de eksisterende udeserveringsaftaler

  • Arrangementer skal opstille vejskiltning efter anvisning fra Center for Byens Anvendelse 

  • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Tlf.: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
  • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

   • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
    Telefon: 87 31 14 48
    E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
   • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
    Telefon: 86 76 76 76
    E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
   • Natur og Miljø, Virksomheder (lydniveau) 
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
   • Byggeri (opbygning af scene og lign.)
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
   • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
    Telefon: 72 27 69 00
    E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 13. december 2023