Store Torv er den store, centrale, granitbelagte plads umiddelbart vest for Aarhus Domkirke. Udover Domkirken er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter, hotel og beboelser.
 • Store Torv har et arrangementsareal på godt 240 m2.

 • Store Torv er ideel til afholdelse af udstillinger, start- og målområde for diverse løb, markeder og mindre musikarrangementer med videre.

 • Torvet kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for torvets virksomheder og forretninger med videre eller medfører gener for tjenester i Aarhus Domkirke.

 • Der er mulighed for adgang til 8 el-brønde og 1 vand-brønd mod betaling for åbning og forbrug. El-brøndene er fordelt med 6 udtag med 16 amp., 6 udtag med 32 amp. og 2 udtag med 63 amp.

 • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24. 
 • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 91 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH, hvis den placeres ved Aarhus Domkirke, da niveauet vil være afhængigt af scenens placering. 
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til:
  Center for Miljø og Energi 
  Telefon: 8940 2213
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer.

 • Torvet må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.

 • Der skal holdes minimum 15 meters afstand til Domkirken og en fornøden sikkerhedsafstand til skulpturen ”Torvets Båndsløjfe” (”Vanddragen”).

 • Torvet ligger i umiddelbar nærhed af mange af byens midtbyparkeringspladser.

 • Store Torv ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på Skolebakken, Nørregade og Busgaden/Frue Kirkeplads.

 • Torvet må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.

 • Der skal holdes minimum 15 meters afstand til Domkirken og en fornøden sikkerhedsafstand til skulpturen ”Torvets Båndsløjfe” (”Vanddragen”).

 • Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i Aarhus Domkirke

 • Opstillinger med videre skal udføres, så der sikres uhindret adgang for rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme

 • Der skal sikres adgang for varekørsel til forretningerne i tidsrummet kl. 04:00-11:00

 • Arrangementer skal koordineres i forhold til de eksisterende udeserveringsaftaler

 • Arrangementer skal opstille vejskiltning efter anvisning fra Center for Byens Anvendelse 

Via nedenstående kan du læse mere om gebyrer og afgifter i forbindelse med leje af arealet.

Information om gebyrer og afgifter

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 8731 1448
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 8676 7676
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
 • Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord (lydniveau) 
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Center for Miljø og Energi, Byggeri (opbygning af scene og lign.)
  Telefon: 8940 2213
  E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk 
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 7227 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk