Gå til hovedindhold

Telefontorvet

Telefontorvet er den lille, centrale, granitbelagte plads mellem Busgaden og Søndergade umiddelbart øst for Busgadehuset. Udover Busgadehuset er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser – heraf nogle med altaner direkte ud til torvet.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Telefontorvet

  • Torvet har et arrangementsareal på godt 140 m2.

  • Telefontorvet er ideel til opstilling af informationsboder og afholdelse af mindre musikarrangementer med videre.

  • Telefontorvet kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for virksomheder og forretninger omkring torvet.

  • Der er mulighed for adgang til vand mod betaling af afgift for åbning og forbrug.

  • Der er derudover mulighed for adgang til "byggepladsstrøm".

  • Arrangementer skal afsluttes senest kl. 22 alle ugens dage.
  • Lydniveauet må ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger – det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 77 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
  • I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner, der normalt udføres i disse. Af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.
  • Virksomheder og Jord i Plan, Byggeri og Miljø kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 89 40 22 13
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 ton.

  • Pladsen må ikke benyttes til parkering.

  • Torvet ligger i umiddelbar nærhed af mange af byens midtbyparkeringspladser, der kan benyttes mod betaling.

  • Torvet ligger tæt på offentlige transportmidler, blandt andet Busgaden, Emil Vetts Passage og Frue Kirkeplads.

  • En mindre del af torvet er udlejet til udeservering
  • Du skal være opmærksom på, at det skal sikres fri passage for fodgængere mellem Søndergade (Strøget) og Frederiksgade, nord for arrangementsarealet
  • Ansøgning om brug af pladsen skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum, Teknik og Miljø
   Tlf.: 89 40 44 00
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk
  • Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

   • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
    Telefon: 87 31 14 48
    E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk
   • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
    Telefon: 86 76 76 76
    E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
   • Natur og Miljø, Virksomheder (lydniveau) 
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
   • Byggeri (opbygning af scene og lign.)
    Telefon: 8940 2213
    E-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk
   • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
    Telefon: 72 27 69 00
    E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 13. december 2023