Alt efter hvilken form for arrangement, du har afholdt, kan afleveringen efter aftale ske

  • ved en telefonisk eller elektronisk klarmelding til udlejeren eller
  • ved en fysisk aflevering, hvor du og udlejer i fællesskab besigtiger arealet.

I forbindelse med afleveringen aftales om 

  • der er forhold, der ikke er udført i tilstrækkeligt omfang
  • du skal udføre eventuelle mangler og vilkårene herfor eller
  • udlejeren lader disse udføre på din regning.

Derefter fremsender udlejeren en opgørelse til dig over de økonomiske udeståender, så du kan få afregnet.