Når du opstiller og nedtager udstyr, hegn, containere, toiletter og rydder op, skal det foregå i den bookede tid. Husk derfor at medregne tilstrækkelig tid til dette i din ansøgning.

Enkelte pladser kan ikke holde til tunge køretøjer. Du kan se vægtbegrænsninger på hver enkelt plads eller park under fanebladet om pladsens faciliteter under afsnittet Vælg sted

Hvis du har brug for at køre med bil i parker og grønne områder, så skal du anvende køreplader for at beskytte stier og græsset. Det er også vigtig at holde god afstand til træer og buske. Hvis du dækker græsarealerne til, må det højst ske i fire dage, da græsset ellers kan tage skade. Totalskyggende materialer må som udgangspunkt ikke være placeret på græsarealer mere end fire dage.

Du skal altid have godkendt din opstillingsplan af arealudlejeren. Ved store arrangementer skal du endvidere have godkendt opstilling af telte, boder, hegn samt flugtveje hos Østjyllands Brandvæsen. Læs mere om godkendelser under punktet Aarhus Brandvæsen.

Scener og lignende opstilling skal du have godkendt hos Byggeriafdelingen. Læs mere om scener, telte med videre i folderen Retningslinjer for midlertidige scener med videre. Du kan downloade folderen herunder:

Vejledning

Du har ret til at råde over det reserverede område, som beskrevet i den tilladelse, du får fra arealejeren, men du skal altid give relevante myndigheder adgang til kommunens arealer.

Du skal være særligt opmærksom på

Hvis der er tilslutningsmuligheder for strøm, vand og spildevand på den ansøgte lokalitet, kan du mod betaling få adgang til at benytte dem, ligesom du efter aftale og mod betaling kan lade Aarhus Kommune ordne rengøring før og efter arrangementet.

Endelig har du også mulighed for at leje eller købe afspærringsmateriel og skilte hos private firmaer.