Du må ikke parkere køretøjer på pladser, torve, i parker eller i andre grønne områder uden særlig tilladelse.

I nogle tilfælde kan der gives dispensation til håndværkerbiler, udstyrsbiler, kølevogne eller lignende på gule nummerplader fra gældende parkeringsregler for området. På nogle områder skal biler med en dispensation derudover være forsynet med et "Håndværkerparkeringskort". Dispensation for parkering skal søges samtidig med ansøgning til arrangementet.

Læs om erhvervsparkering på torve og pladser

Hvis et område eller en plads ikke kan tåle tunge køretøjer, fremgår det af informationen om byens torve og pladser.

For parker og andre grønne områder gælder, at kørsel og parkering kun må ske efter aftale med Mobilitet, Anlæg og Drift.

Du skal være særligt opmærksom på

Det tager ca. 14 dage at behandle din ansøgning i Mobilitet, Anlæg og Drift.