Alkoholbevilling skal søges her:

 

Hvis du ved et lejlighedsarrangement skal sælge eller håndtere mad (tilberedt eller markedsvarer), skal du overholde de vilkår, der fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevarestyrelsens krav afhænger af, om der er tale om et lejlighedsvist salg af fødevarer, eksempelvis til en festival én gang årligt, eller om du sælger fra en mere eller mindre permanent bod, eksempelvis hver lørdag på torvet. Du kan læse mere om krav og retningslinjer på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du kontakte Fødevarestyrelsen for at få hjælp til vurderingen af, om dit arrangement behøver registrering eller autorisation – eller det falder ind under undtagelserne beskrevet på styrelsens hjemmeside. Gør det gerne i god tid, inden arrangementet skal holdes. 

Fødevarestyrelsen vil bede om oplysninger om arrangementets varighed, leverandører af fødevarer, produktionsforhold og lignende.

Alkoholbevilling - Du skal regne med en sagsbehandlingstid på ca. 30 dage. 
Fødevareautorisation - Du skal regne med en sagsbehandlingstid på ca. 10-30 dage ved en ny registrering.