Gå til hovedindhold

Mulighed for dispensation fra de fastsatte regler og vilkår

En ansøgning om dispensation skal ALTID fremsendes til arealejeren/udlejeren, der så vil videresende til de konkrete beslutningstagere.

 • Læs op

Indhold

  Hvis gennemførelsen af et arrangement nødvendiggøre mindre dispensationer fra de fastsatte arealrelaterede vilkår, er det overladt til de implicerede forvaltninger at træffe beslutning, hvis der søges om det.

  Det kan for eksempel være i forhold til

  • hvor længe installationer må være på det aktuelle område
  • hvordan trafikken afvikles eller påvirkes på og omkring arealet
  • i hvor høj grad et arrangement må indvirke på den normale rekreative anvendelse af det aktuelle område eller
  • andre tilsvarende forhold, der primært er af lokal betydning.

  For gennemførelse af specielle arrangementer, der er strategisk vigtige for byen, kan der være grundlag for at vurdere, om der er mulighed for at lempe de normalt gældende regler og vilkår. Altså om der kan gives dispensation til en eller flere afvigelser fra vilkårene for de enkelte arrangementssteder.

  Det kunne for eksempel være i forbindelse med Aarhus Festuge, andre tilbagevendende byevents eller specialarrangementer, der vurderes at have særlig betydning for Aarhus og byens kulturliv.

  Hvis gennemførelsen af et arrangement nødvendiggøre væsentlige afvigelser fra de fastsatte vilkår, kan Teknik og Miljø træffe afgørelse om eventuel dispensation efter forudgående høring hos borgmesteren, rådmanden for Kultur og Borgerservice samt rådmanden for Teknik og Miljø. Eventuel ansøgning om dispensation skal altid fremsendes til arealejeren/udlejeren, der så vil videresende til de konkrete beslutningstagere.

  Det kan for eksempel være, hvis et arrangement nødvendiggøre, at arrangementsarealet midlertidigt må ændres, så det ikke umiddelbart efter arrangementets afvikling kan anvendes efter dets hidtidige formål, eller hvis der i forbindelse med afviklingen af et arrangement ønskes anvendt et højere lydniveau eller et senere sluttidspunkt end normalt tilladt.

  Sidst opdateret: 11. december 2023