Gå til hovedindhold

Musik og lyd

Du er som arrangør ansvarlig for at overholde nogle fastsatte grænser for de lydniveauer, som dit arrangement må påføre omgivelserne.

 • Læs op

Indhold

  I forhold til lyd og lydforhold skelnes konkret mellem 4 typer arrangementer. Du skal i din ansøgning oplyse, hvilken af disse kategorier dit arrangement hører til. 

  Omfatter markeder, mindre sportsarrangementer og forestillinger med sang, skuespil, eller akustisk musik. Der fastsættes ikke lydvilkår for sådanne arrangementer.

  Omfatter sportsarrangementer, livezones og demonstrationer, hvor der mellem talerne/speakningen også kan være pausemusik i begrænset omfang og styrke. Når arrangementet ikke er til væsentlig gene for omgivelserne, fastsættes der normalt ikke lydvilkår for sådanne arrangementer.

  Omfatter cirkusforestillinger og andre arrangementer af få timers varighed, hvor musikken er et væsentligt element, eksempelvis for dramatiseringen af ”den egentlige” forestilling. Når arrangementet ikke er til væsentlig gene for omgivelserne, fastsættes der normalt ikke lydvilkår for sådanne arrangementer.

  Omfatter forstærkede musikarrangementer i form af eksempelvis koncerter og festivaler, musisk optræden eller DJ-musik, uanset om arrangementet afvikles i et telt eller i det fri, og uanset hvornår på dagen, de afvikles. For sådanne arrangementer vil der kunne blive fastsat lydgrænser og tidsrestriktioner (miljøvilkår) af hensyn til omgivelserne. 

  Der er således for hver af de normalt anvendte arrangementssteder fastsat et lydniveau på mellem 60 og 70 dB(A), målt som en gennemsnitsværdi af lydniveauet over 15 min. (Leq,15 min) ved nærmeste beboelse.

  Ved koncerter betyder det et lydniveau foran scenen/Front of House (FOH) på 75-87 dB(A)(Leq,15 min) på de ”intime” torve, 87-97 dB(A)(Leq,15 min) på de større torve og pladser og op til 104 dB(A)(Leq,15 min) i de parker og grønne områder, der kan huse de større koncerter.

  Lydniveauerne er fastsat, så der gives mulighed for en god musikoplevelse samtidig med, at der tages et vist hensyn til omgivelserne.

  Hvis dit arrangement vurderes at være strategisk vigtig for byen, kan der være grundlag for en politisk vurdering af, om der er mulighed for give dispensation fra de gældende miljøvilkår i form af ønske om et højere lydniveau eller senere sluttidspunkt end normalt tilladt for den aktuelle lokalitet. Det kunne f.eks. være i forbindelse Aarhus Festuge, andre tilbagevendende byevents eller specialarrangementer, der vurderes at have særlig betydning for byen og dens kulturliv. 

  Hvis du ønsker at ansøge om en dispensation, skal ansøgningen altid sendes til arealejeren, der så vil videresende til de konkrete beslutningstagere.

  Det tager noget tid at behandle din ansøgning hos arealejeren.

  Søger du om dispensation fra de gældende miljøregler, skal du sende din ansøgning i ekstra god tid, da du skal regne med at beslutning om eventuel dispensation forudsætter involvering af flere instanser, end hvis der ikke skal gives dispensation

  Sidst opdateret: 11. december 2023