Gå til hovedindhold

Østjyllands Politi

Du skal ofte søge om tilladelse hos Østjyllands Politi, hvis du skal holde et større arrangement i kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Når du planlægger et arrangement, skal du undersøge, om arrangementet eller eventen har en karakter, der kræver politiets tilladelse. Det gælder offentlige arrangementer som fx koncerter, motionsløb, cykelløb, offentlige forlystelser (tivoliaktiviteter, hoppepuder og lign.).

  Demonstrationer og optog skal anmeldes til politiet senest 24 timer før de skal finde sted.

  Læs mere om tilladelser fra politiet her

  Ved større arrangementer som store koncerter, festivaler eller store idrætsarrangementer kan politiet forlange, at du udarbejder en risikovurdering og en beredskabsplan. Du kan få hjælp til udarbejdelse af sådanne ved at rette henvendelse til private firmaer.

  Når politiet forlanger en risikovurdering og en beredskabsplan, er det for at forhindre ulykker. Beredskabsplanen skal typisk godkendes af både politi, brandvæsen og præhospital. Derfor er det vigtigt, at du planlægger store arrangementer i god tid. Politiet kan også stille krav om, at der skal være autoriserede vagter ved dit arrangement.

  Ved mindre arrangementer er fristen for ansøgning 30 dage.

  Ved større arrangementer (med sikkerhedsvurdering og beredskabsplan) er fristen 3 måneder eller efter nærmere aftale.

  Ved cykelløb, hvor der er behov for assistance fra politihjemmeværnet eller ved eliteløb, hvor der er behov for politiets ledsagelse er fristen 8 uger.

  Der kan være behov for at afspærre veje helt eller delvist, hvis dit arrangement kræver det.

  Hvis du har brug for at spærre veje helt eller delvist for at gennemføre dit arrangement, skal du udarbejde en afmærkningsplan som viser alle spærringer og vejskilte, som derefter skal godkendes af Østjyllands Politi og Teknik og Miljø. Du kan købe hjælp til udarbejdelse af disse planer ved at rette henvendelse til private firmaer.

  Her finder du et eksempel på en afspærringsplan.

  Du kan kontakte Teknik og Miljø for en afklaring af, om der er behov for spærring af trafikken ved dit arrangement.

  Sidst opdateret: 13. december 2023