Skattereglerne er komplicerede og kan hurtigt ændre sig. Du bør henvende dig til SKAT for at høre, hvad der er gældende i tilfældet med dit arrangement.

Det kan være nødvendigt at du registrere virksomheden hos Erhvervsstyrelsen. Det gøres hurtigt på virksomhedernes digitale indgang til det offentlige virk.dk, hvor du kan logge ind med NemID;. Når du er registreret som momspligtig virksomhed, kan du fradrage din købsmoms mod din salgsmoms.

Du finde skema til registrering af din virksomhed på Virk.dk

Du kan kontakte SKAT for yderligere oplysninger på telefon 72 22 18 18 og læse mere på SKATs hjemmeside.

Du skal være særligt opmærksom på

Du må kun kræve entreafgift på pladser og torve og i parker og grønne områder efter aftale med Mobilitet, Anlæg og Drift.