Gå til hovedindhold

Botanisk Have

Botanisk Have er den store, centrale park, der ligger mellem Den Gamle By, Langelandsgade og Vestre Ringgade. Den kuperede park er karakteriseret af velplejede blomsterbede samt store græsarealer med indplantede, specielle buske og træer fra hele verden.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Botanisk Have

  • Botanisk Have har et arrangementsareal ved den gamle Amfiscene i parkens vestlige hjørner på godt 3.000 m2 med plads til ca. 2.000 tilskuere.

  • Der er mulighed for afholdelse af visse former for arrangementer på andre græsarealer i parken og på parkens parkeringsplads, Poppelpladsen. For publikum er der etableret et tæt, asfaltbelagt stinet, der bidrager til oplevelsen af parkens karakterfulde landskab.

  Eksempler på arrangementer

  • Parken er anvendt til forskellige aktiviteter, forestillinger, markeder, løb med videre, herunder arrangementer, der relaterer til Aarhus Festuge. Arrangementer på parkens græsarealerne kan afholdes i græssets vækstperiode – det vil sige i perioden fra ca. 1. april til 30. september. Botanisk Have kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der kan resultere i skader på parkens plæner, planter, stier eller bevaringsværdige præg i øvrigt.

  • Der er mulighed for adgang til strømbrønde mod betaling af afgift for åbning og forbrug.

  • Arrangementer kan få adgang til toiletbygningen ved betaling for åbning og rengøring.

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
  • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger. Det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 91 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø
   Telefon: 8940 2213
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Der er tilkørselsmulighed ad stierne fra Peter Holms Vej – men kun for lette køretøjer ved forsigtig kørsel.

  • Der er mulighed for benyttelse af ca. 150 parkeringspladser på parkens Poppelplads, suppleret med parkering på/i midtbyens mange p-pladser og parkeringshuse.

  • Parken ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på blandt andet Vesterbrogade, Langelandsgade, Viborgvej og Vestre Ringgade.

  • Det er vigtigt, at der tages hensyn til parkens bevoksninger og etablerede stier med videre. Normalt fastsættes der afstandskrav og belastningsbegrænsninger i lejeafgiften
  • Der kan blive tale om at sikre stierne og deres kanter mod trykskader

  • Da parkens beplantninger er rariteter fra hele verden, og græsarealerne flere steder vokser på fugtigt terræn, er der en række fysiske begrænsninger, der skal iagttages ved afholdelse af arrangementer

  • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum
   Telefon: 89404400
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 8731 1448
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 8676 7676
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 7227 6900
   E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 12. december 2023