Gå til hovedindhold

Mindeparken

Marselisborg Mindepark ligger nordøst for Marselisborg Slot og blev indviet i 1925 som slottets smukke forhave, der blandt andet skulle rumme mindesmærker for faldne krigssoldater. Parken benyttes i dag intensivt af både turister og byens borgere til picnic, solbadning, boldspil og anden leg.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Mindeparken

  • Mindeparken har to større græsflader på 25.000 og 40.000 m2, der kan anvendes med en gæstekapacitet til 15.000 mennesker. 

  Eksempler på arrangementer

  • Mindeparken er primært anvendt til afholdelse af motionsløb, orienteringsløb, børneløb, sidste skoledag og Skolernes motionsdag. 

  • Arrangementer kan kun i helt særlige tilfælde afholdes uden for perioden fra 1. maj til 1. oktober.

  • Parken kan ikke bruges til firmaarrangementer og arealødelæggende aktiviteter som for eksempel traktorpulling og crosscykelløb.

  • Der er ikke mulighed for adgang til elbrønd.

  • Der er vandbrønd ved toiletbygning ved Oddervej.

  • Arrangementer kan få adgang til to offentlige toiletter, der er beregnet til parkens rekreative gæster, ved betaling for rengøring. Der er desuden mulighed for tømning af campingvognstoiletter efter anvisning.

  • Arrangementer skal slutte senest kl. 23.00 og skal vise fornødent hensyn til Monumentet, aktiviteter på Marselisborg Slot og områdets naboer.
  • Lydniveauet må normalt ikke overstige 60 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger. Det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 90 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
  • Efter byrådets ønske behandles ansøgninger om arrangementer i parken restriktivt, idet hensynet til rekreativt ophold og beskyttelse skal prioriteres.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 8940 2213
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Der er op til 100 parkeringspladser med mulighed for supplering på den nordlige del af Kongevej.

  • Parken ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på Carl Nielsens Vej og Oddervej.

  • Der skal tages vidtgående hensyn til aktiviteter ved Marselisborg Slot, Monumentet, parkens bevaringsværdige beplantninger og områdets naboer.
  • Da plænerne er omkranset af bevaringsværdige bevoksninger, er der ikke mulighed for udvidelse af selve arrangementsarealet. Ved løbsarrangementer er der dog mulighed for samspil med aktiviteter i de omgivende skove
  • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum
   Telefon: 8940 4400
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 8731 1448
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 8676 7676
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 7227 6900
   E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 12. december 2023