Marselisborg Mindepark ligger nordøst for Marselisborg Slot og blev indviet i 1925 som slottets smukke forhave, der blandt andet skulle rumme mindesmærker for faldne krigssoldater. Parken benyttes i dag intensivt af både turister og byens borgere til picnic, solbadning, boldspil og anden leg.

Her finder du pladsskitsen for Mindeparken

 • Mindeparken har to større græsflader på 25.000 og 40.000 m2, der kan anvendes med en gæstekapacitet til 15.000 mennesker. 

Eksempler på arrangementer

 • Mindeparken er primært anvendt til afholdelse af motionsløb, orienteringsløb, børneløb, sidste skoledag og Skolernes motionsdag. 

 • Arrangementer kan kun i helt særlige tilfælde afholdes uden for perioden fra 1. maj til 1. oktober.

 • Parken kan ikke bruges til firmaarrangementer og arealødelæggende aktiviteter som for eksempel traktorpulling og crosscykelløb.

 • Der er ikke mulighed for adgang til elbrønd.

 • Der er vandbrønd ved toiletbygning ved Oddervej.

 • Arrangementer kan få adgang til to offentlige toiletter, der er beregnet til parkens rekreative gæster, ved betaling for rengøring. Der er desuden mulighed for tømning af campingvognstoiletter efter anvisning.

 • Arrangementer skal slutte senest kl. 23.00 og skal vise fornødent hensyn til Monumentet, aktiviteter på Marselisborg Slot og områdets naboer.
 • Lydniveauet må normalt ikke overstige 60 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger. Det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 90 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH.
 • Efter byrådets ønske behandles ansøgninger om arrangementer i parken restriktivt, idet hensynet til rekreativt ophold og beskyttelse skal prioriteres.
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 8940 2213
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Der er op til 100 parkeringspladser med mulighed for supplering på den nordlige del af Kongevej.

 • Parken ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på Carl Nielsens Vej og Oddervej.

 • Der skal tages vidtgående hensyn til aktiviteter ved Marselisborg Slot, Monumentet, parkens bevaringsværdige beplantninger og områdets naboer.
 • Da plænerne er omkranset af bevaringsværdige bevoksninger, er der ikke mulighed for udvidelse af selve arrangementsarealet. Ved løbsarrangementer er der dog mulighed for samspil med aktiviteter i de omgivende skove

Herunder kan du læse mere om afgifter i forbindelse med leje af arealer

Information om gebyrer og afgifter

 • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 8731 1448
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 8676 7676
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 7227 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk