Gå til hovedindhold

Mølleparken

Mølleparken er den centralt beliggende park mellem Aarhus Å, Vester Allé, Hovedbiblioteket og Møllegade. Fra trapperne foran biblioteket ned mod og langs åen strækker sig et stort, granitbelagt område med 3 ”græsøer”. Arealerne langs Vester Allé og Møllegade ligger i græs med fritstående træer.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Mølleparken

  • Mølleparken har et maksimalt arrangementsareal på godt 1.500 m2.

  Eksempler på arrangementer

  • Parken anvendes til aktiviteter i Aarhus Festuge og Kulturnatten og til forskellige forestillinger, loppemarkeder med videre. Lejlighedsvist er endvidere afholdt mindre musikarrangementer. Mølleparken kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der kan resultere i skader på eller misfarvninger af parkens belægninger.

  Der er ikke mulighed for adgang til el eller vand.

  • Arrangementer skal slutte senest kl. 23.00.
  • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger. Det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 87 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH. 
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 8940 2213
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer. Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over seks ton.

  • Parken ligger tæt på mange af midtbyens parkeringspladser.

  • Torvet ligger tæt på offentlige transportmidler, blandt andet ved Skolebakken, Busgaden, Emil Vetts Passage og Frue Kirkeplads.

  • Tilladelse til arrangementer kan kun gives, såfremt det er foreneligt med eventuelle aktiviteter på Hovedbiblioteket. Endvidere kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.

  • Der skal tages vidtgående hensyn til parkens belægninger, træer og inventar i øvrigt

  • Der må kun køres på arealet nærmest Aarhus Å

  • Opstillinger med videre skal udføres, så der sikres uhindret adgang til de på området værende dæksler for nedgang til det underliggende bassinanlæg

  • Da parken er omkranset af veje og bygninger, er der ikke mulighed for udvidelse af arrangementsarealet – efter konkret vurdering kan events dog indeholde aktiviteter på Aarhus Å

  • Motorkøretøjer må kun køre på granitbelægningen langs åen, hvor der endvidere skal friholdes en passage for at lette trafikken. 

  • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum
   Telefon: 8940 4400
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 8731 1448
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 8676 7676
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 7227 6900
   E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 12. december 2023