Mølleparken er den centralt beliggende park mellem Aarhus Å, Vester Allé, Hovedbiblioteket og Møllegade. Fra trapperne foran biblioteket ned mod og langs åen strækker sig et stort, granitbelagt område med 3 ”græsøer”. Arealerne langs Vester Allé og Møllegade ligger i græs med fritstående træer.

Her finder du pladsskitsen for Mølleparken

 • Mølleparken har et maksimalt arrangementsareal på godt 1.500 m2.

Eksempler på arrangementer

 • Parken anvendes til aktiviteter i Aarhus Festuge og Kulturnatten og til forskellige forestillinger, loppemarkeder med videre. Lejlighedsvist er endvidere afholdt mindre musikarrangementer. Mølleparken kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der kan resultere i skader på eller misfarvninger af parkens belægninger.

 • Der er ikke mulighed for adgang til el eller vand.

 • Arrangementer skal slutte senest kl. 23.00.
 • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger. Det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 87 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH. 
 • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
  Plan, Byggeri og Miljø
  Telefon: 8940 2213
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
 • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer. Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over seks ton.

 • Parken ligger tæt på mange af midtbyens parkeringspladser.

 • Torvet ligger tæt på offentlige transportmidler, blandt andet ved Skolebakken, Busgaden, Emil Vetts Passage og Frue Kirkeplads.

 • Tilladelse til arrangementer kan kun gives, såfremt det er foreneligt med eventuelle aktiviteter på Hovedbiblioteket. Endvidere kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.

 • Der skal tages vidtgående hensyn til parkens belægninger, træer og inventar i øvrigt

 • Der må kun køres på arealet nærmest Aarhus Å

 • Opstillinger med videre skal udføres, så der sikres uhindret adgang til de på området værende dæksler for nedgang til det underliggende bassinanlæg

 • Da parken er omkranset af veje og bygninger, er der ikke mulighed for udvidelse af arrangementsarealet – efter konkret vurdering kan events dog indeholde aktiviteter på Aarhus Å

 • Motorkøretøjer må kun køre på granitbelægningen langs åen, hvor der endvidere skal friholdes en passage for at lette trafikken. 

Herunder kan du læse mere om afgifter i forbindelse med leje af arealer

Information om gebyrer og afgifter

 • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
 • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
  Mobilitet, Anlæg og Drift
  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

 • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
  Telefon: 8731 1448
  E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
 • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
  Telefon: 8676 7676
  E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
 • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
  Telefon: 7227 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk