Gå til hovedindhold

Rådhusparken

Rådhusparken er den centrale park der ligger mellem Frederiks Allé, Rådhuset og Park Allé. Parken, der sammen med Rådhuset blev fredet i 1995, er et vartegn for Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Rådhusparken

  • Rådhusparken har et maksimalt arrangementsareal på 9.000 m2, og ved arrangementer, hvor Musikhusparken på den anden side af Frederiks Allé også anvendes, kan der etableres kapacitet til 15.000 tilskuere.

  Eksempler på arrangementer

  • Parken anvendes til aktiviteter i Aarhus Festuge og Kulturnatten og til forskellige forestillinger, udstillinger mv. Lejlighedsvist er endvidere afholdt koncerter ved samling af Rådhusparkens og Musikhusparkens arealer.

  • Som udgangspunkt kan der ikke afholdes arrangementer på græsarealerne, førend parkens løgplanter er afløvet - dvs. først efter ca. 1. juli.

  • Parken kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der kan resultere i skader på parkens planter, inkl. plænernes løgplanter, stier og bevaringsværdige præg i øvrigt.

  Der er ikke mulighed for adgang til el eller vand.

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
  • Lydniveauet må normalt ikke overstige 70 dB (A) (Leq,15 min) ved de nærmeste bolig i Marstrandsgade og Banegårdsgade - det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 97 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængig af scenens placering.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 8940 2213
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Parkering kan ske på midtbyens p-pladser og i parkeringshuse.

  • Rådhusparken ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på Frederiks Allé, Park Allé og Banegårdspladsen.  

  • Der skal tages vidtgående hensyn til parkens bevoksninger, etablerede stier m.v., hvilket indebærer at der bl.a. vil blive stillet afstandskrav og belastningsbegrænsninger.
  • Der stilles skærpede krav til indhegning og belastningspåvirkning af hensyn til havens forskellige elementer
  • Såfremt et arrangement forudsætter at både Rådhusparken og Musikhusparken skal anvendes, kræver det tilladelse fra Musikhuset, der ejer Musikhusparken, og Center for Byens Anvendelse, der ejer Frederiks Allé.
  • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum
   Telefon: 8940 4400
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 8731 1448
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 8676 7676
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 7227 6900
   E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 12. december 2023