Gå til hovedindhold

Tangkrogen

Tangkrogen, der er Aarhus Kommunes primære arrangementsplads, er smukt beliggende syd for Aarhus Havn mellem Strandvejen og Aarhus Bugt.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Tangkrogen

  • Tangkrogen har et arrangementsareal på godt 40.000 m2 med en kapacitet til 20.000 gæster, afhængig af arrangementstype og den valgte opstilling.

  Tangkrogen er opdelt i et antal delområder, omfattende blandt andre: 

  Cirkuspladsen 

  • Et cirka 11.000 m2 stort, centralt, grusareal etableret med henblik på opstilling af større telte, barakker, toiletvogne med videre. Arealet kan tåle færdsel med køretøjer på max. 10 tons akseltryk. 

  Grønt arrangementsareal

  • Et cirka 25.000 m2 stort tilstødende, slidstærkt græsareal, hvor det er muligt at opstille for eksempel mindre telte i kortere perioder. Forsigtig kørsel kan ske med køretøjer med totalvægt under 3.500 kg.

  Rekreative udenomsarealer

  • Udgøres af cirka 15.000 m2 græsarealer, hvor der alene må afholdes arrangementer, der ikke belaster arealerne. Kørsel på arealerne må kun ske med specialkøretøjer efter konkret aftale med udlejer.

  Øvrige arealer

  • Herudover er pladsen forsynet med interne køreveje, stier og parkeringsarealer.

  Eksempler på arrangementer

  • Tangkrogen er ideel til afholdelse af cirkus, start- og målområde for diverse løb, markeder, udstillinger, mindre koncerter med videre. 
   Arrangementer kan normalt kun afholdes i perioden fra 15. april til 1. oktober.

  • Tangkrogen kan ikke bruges til firmaarrangementer og arealødelæggende aktiviteter som traktorpulling og motorløb.

  • Der er mulighed for strømudtag op til 450 amp. fordelt på 12 udtag.

  • Ligeledes er der mulighed for aftapning af vand og afledning af spildevand syv forskellige steder på pladsen. Campingvognstoiletter kan tømmes i aflåst udslagsvask.

  • Arrangementer kan få adgang til offentligt toilet, der er beregnet til områdets rekreative gæster mod betaling af afgift for rengøring.

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
  • Lydniveauet må normalt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig på Strandvejen. Det vurderes, at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 103 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen ved spilleretning ud over Aarhus Bugt.
  • Da pladsen er omkranset af Strandvejen, intensivt benyttede havnearealer og Aarhus Bugt, er der ikke mulighed for udvidelse af selve arrangementsarealet. Der er dog mulighed for samspil med aktiviteter på Aarhus Bugt og på landstriben til Marselisborg-skovene mod syd.
  • Af hensyn til beboerne ved Strandvejen med videre kan det være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 8940 2213
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Der er flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsens arrangementer.

  • Der er op til 500 parkeringspladser med mulighed for supplering ved etablering af skråparkering på Kongevejen.

  • Tangkrogen ligger tæt på offentlige transportmidler på Strandvejen, Chr. Filtenborgs Plads og Hans Broges Gade. 

  • Der er fastlagt regler for pladsens og installations benyttelse. Reglerne fremgår af en brugermanual, der udleveres, når et arrangement bliver godkendt
  • Ved koncerter med videre skal scenen placeres på sceneområdet, så ”der spilles ud over bugten”
  • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum
   Telefon: 8940 4400
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 8731 1448
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 8676 7676
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 7227 6900
   E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 12. december 2023