Gå til hovedindhold

Vennelystparken

Vennelystparken er den centrale og kuperede park, der ligger vest for Nørrebrogade, umiddelbart syd for Universitetsparken. Parken har et højt plejeniveau med særlig opmærksomhed på beskyttelse af blandt andet blomsterbede, vandløb, søer samt parkens karaktergivende træer. Parken er nærrekreativt område for det tilstødende Ø-gadekvarter.

 • Læs op

Indhold

  Gå til Brug Aarhus

  Her finder du pladsskitsen for Vennelystparken

  • Der er to skrånende græsarealer i parken, der er tilstrækkeligt jævne til, at de kan bruges til afholdelse af arrangementer. Hvert af disse arealer er under 4.000 m2 med en kapacitet på max. 2.000 tilskuere, afhængigt af arrangementstype og den valgte opstilling.

  Eksempler på arrangementer

  • Parken anvendes lejlighedsvis til aktiviteter som mindre koncerter og forestillinger samt forskellige former for storskærmsforevisninger. 

  • Som udgangspunkt kan arrangementer kun afholdes på de mest vandrette græsarealer i sommerperioden. 

  • Parken kan ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der kan resultere i skader på parkens planter, stier eller bevaringsværdige præg i øvrigt.

   

  Arrangementer kan få adgang til er offentligt toilet, der er beregnet til parkens rekreative gæster, mod betaling af afgift for rengøring.

  • Arrangementer skal alle ugens dage afsluttes senest kl. 24.
  • Lydniveauet må normalt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste boliger. Det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 92 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH. 
  • Arrangementer skal koordineres med eventuelle aktiviteter i Den Gamle By.
  • Spørgsmål vedr. lydniveauet kan rettes til: 
   Natur og Miljø, Virksomheder
   Telefon: 8940 2213
   Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk
  • Der er primært tilkørselsmuligheder ad stierne fra Vennelyst Boulevard – og kun med lette køretøjer. Parkering kan ske på/i midtbyens mange p-pladser og parkeringshuse.

  • Parken ligger i kort afstand til offentlige transportmidler på blandt andre Nørrebrogade, Kirkegårdsvej og Nørregade.

  • Det er vigtigt, at der tages hensyn til parkens bevoksninger og etablerede stier med videre. Normalt fastsættes der afstandskrav og belastningsbegrænsninger i lejeafgiften
  • Der kan blive tale om at sikre stierne og deres kanter mod trykskader

  • Da parkens beplantninger er rariteter fra hele verden, og græsarealerne flere steder vokser på fugtigt terræn, er der en række fysiske begrænsninger, der skal iagttages ved afholdelse af arrangementer

  • Ansøgning om brug af arealet skal ske via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk
  • Spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til:
   Byrum
   Telefon: 8940 4400
   E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Afhængigt af et arrangements karakter kan det, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra:

  • Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser, beredskab og sikkerhed m.v.)
   Telefon: 8731 1448
   E-mail: ojyl-bevilling@politi.dk 
  • Østjyllands Brandvæsen (beredskab og sikkerhed)
   Telefon: 8676 7676
   E-mail: brandvaesen@ostbv.dk 
  • Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer)
   Telefon: 7227 6900
   E-mail: fvst@fvst.dk
  Sidst opdateret: 12. december 2023