Ja, mit arrangement er for flere end 150 personer

Dit arrangement kræver muligvis byggetilladelse.

 • Du skal indsende en meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug (situations-/arrangementsplan) senest 4 uger før, området tages i brug.
 • Når du indsender din meddelelse, skal du vedhæfte en situations-/arrangementsplan.
 • Sådan laver du en situationsplan

Nej, mit arrangement er ikke for flere end 150 personer

 • Læs de øvrige spørgsmål/svar for at finde ud af, om dit arrangement kræver byggetilladelse.

Ja, mit arrangement varer længere end 6 uger

 • Alle opstillinger af konstruktioner, der varer mere end 6 uger, kræver altid byggetilladelse.

Nej, mit arrangement varer ikke længere end 6 uger 

 • Læs de øvrige spørgsmål og svar for at finde ud af, om dit arrangement kræver byggetilladelse.

Ja, jeg skal opstille konstruktioner

Er konstruktionerne certificeret?

 • Hvis konstruktionerne er certificeret iht. ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner”, kan de opstilles uden byggetilladelse, dog maksimalt 6 uger. Alle opstillinger af konstruktioner, der varer mere end 6 uger, kræver altid byggetilladelse.
 • Hvis konstruktionerne ikke lever op til deres certifikat, f.eks. afstandskrav til nærmeste bygning, skal du søge om byggetilladelse.
 • Hvis konstruktionerne anvendes af flere end 150 personer kan du læse mere under ”Anvendes konstruktionerne til mere end 150 personer?”
 • Opfylder dine konstruktioner deres certifikat og opstilles i mindre end 6 uger, kræver det ikke byggetilladelse.

Er dine konstruktioner ikke certificeret, skal du søge om byggetilladelse.
Dog med undtagelse af konstruktionerne nævnt i BR 18, § 6b, stk. 1.
Se undtagelserne her 

Nej, mit arrangement skal ikke opstille konstruktioner

 • Læs de øvrige spørgsmål/svar for at finde ud af, om dit arrangement kræver byggetilladelse.

Ja, konstruktionerne anvendes til mere end 150 personer 

 • Transportable konstruktioner, der skal bruges af mere end 150 personer, skal meldes til Teknik & Miljø, Byggeri. Meddelelsen skal sendes uanset om der er krav om byggetilladelse, eller konstruktionen er certificeret.
 • Telte med plads til flere end 150 personer, hvor pladsfordelingsplanen ikke er en del af teltets certificering, skal godkendes af kommunen eller udfærdiges af en certificeret brandrådgiver.
 • Se her, hvordan du laver en pladsfordelingsplan for dit telt eller transportable konstruktion

Nej, konstruktionerne anvendes ikke til mere end 150 personer 

 • Læs de øvrige spørgsmål/svar for at finde ud af, om dit arrangement kræver byggetilladelse.