Du kan ikke reservere offentlige arealer til private sammenkomster, hvor der er en begrænset deltagerkreds som for eksempel firmaarrangementer. Du kan heller ikke bruge offentlige arealer til reklamefremstød, salgsfremstød eller salgsudstillinger.