Parker

Du kan ikke reservere offentlige arealer til private sammenkomster, hvor der er en begrænset deltagerkreds som for eksempel firmaarrangementer. Du kan heller ikke bruge offentlige arealer til reklamefremstød, salgsfremstød eller salgsudstillinger.